Tematyka, w której czuję się szczególnie dobrze:

Pedagogika

  • pedagogika specjalna – wspomaganie dziecka ze szczególnymi potrzebami, kształcenie integracyjne a specjalne, trudności rodzica dziecka z niepełnosprawnością,
  • rozwój dziecka – sensomotoryka, uczenie przez zabawę, niepokojące objawy, stawianie wymagań, ciekawe pomysły na gorsze momenty,
  • nauczyciel – obowiązki, obciążenia, troska o własny dobrostan.

Psie sprawy

  • pies, jaki jest – każdy widzi? – opieka, zaspokajanie potrzeb, znajomość własnego psiaka, wysyłane sygnały a reakcja opiekuna,
  • dogoterapia – zasady, przebieg zajęć (np. w grupie przedszkolnej), aspekty, na które warto zwrócić uwagę,

Freelancing:

  • organizacja dnia, źródła motywacji, znajdowanie zleceń, wybór własnej drogi, samorozwój, praca a odpoczynek.

Ponadto:

  • mój parter jest niepełnosprawny – problemy niezauważane przez innych, codzienny bohater, ułatwienia w mieszkaniu,
  • styl życia – uważność, wdzięczność, świadome decyzje, kontakt z naturą, jak sobie pomóc,
  • zdrowie psychiczne – problem jednostki czy problem społeczny, sprzyjająca codzienność,
  • rękodzieło – przyjemność a zarobek, inspiracje, porady, coś z niczego, zero waste.

Rodzaje zleceń, jakie teraz podejmuję: